Tom 15 Nr 2 (2023)

Imprint
Spis treści
Table of Contents

Opublikowane: 2023-09-01

Od Redakcji

Od Redaktora Naukowego

Krystyna Chałas   
5-6

pdf


ArtykułyRola rezyliencji we wsparciu zdrowia psychicznego przyszłych nauczycieli

Yuriy Plyska    Iwona Błaszczak    Halyna Handzilevska    Iryna Melnychuk-Mohammad   
179-189

pdfRoczniki Pedagogiczne · ISSN 2080-850X | eISSN 2544-5243 · DOI: 10.18290/rped
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)