Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny:
Ks. Marian NOWAK (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Zastępca Redaktora Naczelnego:
Andrzej ŁUCZYŃSKI SDB (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Sekretarz
Marek JEZIORAŃSKI (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Redaktorzy Językowi
Barbara BOROWSKA (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Elżbieta STOCH (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Redaktorzy Historyczni
Marian SURDACKI (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Wiesław PARTYKA (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Redaktorzy Statystyczni
Marek JEZIORAŃSKI (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Ryszard SKRZYNIARZ (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Redaktorzy Naukowi
Alina RYNIO (numer 1) (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Lucyna DZIACZKOWSKA (numer 1) (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Krystyna CHAŁAS (numer 2) (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
ks. Adam MAJ (numer 2) (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Dorota KORNAS-BIELA (numer 3) (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Danuta OPOZDA (numer 4) (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Sekretarze
Iwona SZEWCZAK (numer 1) (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Małgorzata ŁOBACZ (numer 1) (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Marta BUK-CEGIEŁKA (numer 2) (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Agnieszka LINCA-ĆWIKŁA (numer 3) (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Magdalena PARZYSZEK (numer 4) (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Roczniki Pedagogiczne · ISSN 2080-850X | eISSN 2544-5243 · DOI: 10.18290/rped
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)