Kontakt

Redakcja Roczników Pedagogicznych
Collegium Jana Pawła II, pok. C-520
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

Główna osoba do kontaktu

Marek Jeziorański
Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Wsparcie techniczne

Marek Cieśluk

Roczniki Pedagogiczne · ISSN 2080-850X | eISSN 2544-5243 · DOI: 10.18290/rped
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)