Rada Naukowa

Amantius AKIMJAK – Catholic University in Ružomberok, Slovakia / Podhale State College of Applied Sciences  in Nowy Targ, Poland
Wiesław Marian AMBROZIK – Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland
Joaquim AZEVEDO – Catholic University in Porto, Portugal
Brit–Mari BARTH – Institut Catholique de Paris, France
Folco CIMAGALII – Libera Università degli Studi Maria Ss. Assunta di Roma (LUMSA), Rome, Italy
Giuseppina del CORE FMA – The Pontifical Faculty of Educational Sciences «Auxilium» Turin, Italy
Zenon Stanisław GAJDZICA – University of Silesia in Katowice, Poland
Józef Henryk GÓRNIEWICZ – University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Mariette HELLEMANS – Catholic University Leuven, Belgium
Jadwiga Henryka IZDEBSKA – The Non–State Higher School of Pedagogy in Bialystok, Poland
Italo FIORIN – Libera Università degli Studi Maria Ss. Assunta di Roma (LUMSA), Rome, Italy
Christian JAMET † - Catholic University of the West, Angers, France
Janina Cecylia KOSTKIEWICZ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Poland
Barbara KROMOLICKA – University of Szczecin, Poland
Larysa LUKIANOVA – National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine
Bart McGETTRICK – Liverpool Hope University / University of Glasgow, United Kingdom
Bożena MATYJAS – The Jan Kochanowski University in Kielce, Poland
ks. Jarosław MICHALSKI – Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland
Marisa MUSAIO – Catholic University of the Sacred Heart, Milano, Italy
Catherine NAFTI–MALHERBE – Catholic University of the West, Angers, France
ks. Carlo NANNI † - Salesian Pontifical University (UPS), Rome, Italy  (Prof. emeritus)
Katarzyna OLBRYCHT – University of Silesia in Katowice, Poland
Elżbieta OSEWSKA – State Higher Vocational School in Tarnow, Poland
Urszula OSTROWSKA – Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium / The University of Humanities and Economics in Lodz, Poland
Luciano PAZZAGLIA – Catholic University of the Sacred Heart, Milano, Italy
Michel SOËTARD † - Catholic University of the West, Angers, France
ks. Józef STAŁA – The Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland
Marian SURDACKI (President) – The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Władysława SZULAKIEWICZ – Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Bogusław ŚLIWERSKI – University of Lodz / The Maria Grzegorzewska University, Warsaw, Poland
Andrzej de TCHORZEWSKI – Jesuit University Ignatianum in Krakow, Poland
Antonia TISOVIČOVÁ – Catholic University in Ružomberok, Slovakia
Giuseppe TOGNON – Libera Università degli Studi Maria Ss. Assunta di Roma (LUMSA), Rome, Italy
Juan Carlos TORRE PUENTE – Comillas Pontifical University, Madrid, Spain
ks. Edward WALEWANDER – The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland (Prof. emeritus)

Roczniki Pedagogiczne · ISSN 2080-850X | eISSN 2544-5243 · DOI: 10.18290/rped
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)