Recenzenci

14(50) 2022

Issue 1

Iwona Błaszczak – Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
ks. Stanisław Chrobak – Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland
Sławomir Chrost – Jan Kochanowski University in Kielce, Poland
Iwona Jazukiewicz – University of Szczecin, Poland
Barbara Kromolicka – University of Szczecin, Poland
Joanna Król – University of Szczecin, Poland
Elżbieta Magiera – University of Szczecin, Poland
Julita Orzelska – University of Szczecin, Poland
Aneta Paszkiewicz – The State School of Higher Education in Chełm, Poland
Ewa Smołka – The State School of Higher Education in Chełm, Poland
Paweł Skrzydlewski – The Academy of Zamość, Poland
Maria Marta Urlińska – Akademia Ignatianum w Krakowie
Paula Wiażewicz-Wójtowicz – University of Szczecin, Poland
Dariusz Zając – Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Issue Nr 2

Fabian Andruszkiewicz – University of Opole, Poland
Stefan Tomasz Kwiatkowski – Christian Theological Academy in Warsaw, Poland
Joanna Łukasik – Pedagogical University of Kraków, Poland
Janusz Miąso – University of Rzeszów, Poland
Kazimierz Pierzchała – John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Elżbieta Sałata – Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, Poland
Adam Solak – The Maria Grzegorzewska University, Warsaw, Poland

Issue Nr 3

Aleksandra Borowicz – John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Katarzyna Braun – John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Wioleta Danilewicz – University of Bialystok, Poland
Iwona Jazukiewicz – University of Szczecin, Poland
Magdalena Leśniak – John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Magdalena Łuka – John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Bożena Matyjas – Jan Kochanowski University in Kielce, Poland
Teresa Olearczyk – Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Poland
Kazimierz Pierzchała – John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Alina Rynio – John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Tadeusz Sakowicz – Jan Kochanowski University in Kielce, Poland
Agnieszka Żyta – University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland

Issue Nr 4

Katarzyna Braun – John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Aleksandra Borowicz – John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Wioleta Danilewicz – University of Bialystok, Poland
Grażyna Gajewska – University of Zielona Góra, Poland
Urszula Gruca-Miąsik – University of Rzeszów, Poland
Iwona Jazukiewicz – University of Szczecin, Poland
Barbara Kiereś – John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Magdalena Leśniak – John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Magdalena Łuka – John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Bożena Matyjas – Jan Kochanowski University in Kielce, Poland
Teresa Olearczyk – Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Poland
Kazimierz Pierzchała – John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Agnieszka Regulska – Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland
Alina Rynio – John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Tadeusz Sakowicz – Jan Kochanowski University in Kielce, Poland
Ewelina Świdrak – John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Alicja Żywczok – University of Silesia in Katowice, Poland
Agnieszka Żyta – University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland

13(49) 2021

Issue 1

Urszula CHĘCIŃSKA – University of Szczecin, Poland
Rev. Stanisław CHROBAK – Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland
Rev. Sławomir CHROST – Jan Kochanowski University in Kielce, Poland
Mariusz CICHOSZ – Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland
Joanna KRÓL – University of Szczecin, Poland
Elżbieta MAGIERA – University of Szczecin, Poland
Rev. Adam MAJ – John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Joanna MAJCHRZYK-MIKUŁA – Jan Kochanowski University in Kielce, Poland
Agnieszka MATERNE – University of Szczecin, Poland
Anna MURAWSKA – University of Szczecin, Poland
Rev. Kazimierz PIERZCHAŁA – John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Rev. Jacek SIEWIORA – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie sekcja w Tarnowie
Witold STARNAWSKI – Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland
Dariusz ZAJĄC – Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Issue 2

Katarzyna BRAUN – John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Iwona BŁASZCZAK – Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
Marta BUK-CEGIEŁKA – John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Agnieszka GANDZEL – Lublin University of Technology, Poland
Kinga KUSZAK – Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland
Ilana LEVENBERG-GORDON – Academic College of Education, Haifa, Israel
Agnieszka LINCA-ĆWIKŁA – John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Joanna MAJCHRZYK-MIKUŁA – Jan Kochanowski University in Kielce, Poland
Klaudia MARTYNOWSKA – John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Danuta OPOZDA – John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Wiesław PARTYKA – John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Rev. Kazimierz PIERZCHAŁA – John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Ewelina SZLACHTA – John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Helena SŁOTWIŃSKA – John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

Issue 3

Aleksandra BOROWICZ – John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Stanisława BYRA – Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland
Ewa DOMAGAŁA-ZYŚK – John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Marzena DYCHT – Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland
Klaudia MARTYNOWSKA – John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Ewa NIESTORIWICZ – Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland
Monika PARCHOMIUK – Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland
Rev. Kazimierz PIERCHAŁA – John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Anna PROKOPIAK – Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland
Alina RYNIO – John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Beata SZABAŁA – Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland
Anna SZUDRA-BARSZCZ – John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Agnieszka ŻYTA – University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland

Issue 4

Anna BŁASIAK – Jesuit University Ignatianum in Krakow, Poland
Katarzyna BRAUN – John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Józefa BRĄGIEL – University of Opole, Poland
Rev. Stanislaw CHROBAK – Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland
Andrzej DAKOWICZ – University of Bialystok, Poland
Renata DONIEC – Jagiellonian University in Kraków, Poland
Barbara KIEREŚ – John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Mirosław KOWALSKI – University of Zielona Góra, Poland
Rev. Andrzej ŁUCZYŃSKI – John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Bożena MATYJAS – Jan Kochanowski University in Kielce, Poland
Urszula MIĄSIK – University of Rzeszów, Poland
Rev. Janusz MIĄSO – University of Rzeszów, Poland
Elżbieta OSEWSKA – University of Applied Sciences in Tarnow, Poland
Wiesław PARTYKA – John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Alina RYNIO – John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Rev. Adam SKRECZKO – Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland
Ryszard SKRZYNIARZ – John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

12(48)2020

Amantius Akimjak – Katolícka Univerzita v Ružomberku (Słowacja)
Beáta Akimjaková – Inštitút Juraja Páleša v Levoči (Słowacja)
Jolanta Andrzejewska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Adam Biela – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Iwona BŁASZCZAK – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Borowicz (KUL)
Katarzyna Braun – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Józefa Brągiel – Uniwersytet Opolski
Marta Buk-Cegiełka – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Stanisława Byra – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ks. Stanisław Chrobak - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Agnieszka Dłużniewska –  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Andrzej Piotr Felchner – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Grażyna Gajewska – Uniwersytet Zielonogórski
Agnieszka Gandzel – Politechnika Lubelska
 Urszula Gruca-Miąsik – Uniwersytet Rzeszowski
Jarosław Horowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Beata Jakimiuk - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Iwona Elżbieta Jazukiewicz – Uniwersytet Szczeciński
Barbara Kiereś - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Olga Kobrij –  Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu (Ukraina)
Janina Kostkiewicz – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kazimiera Krakowiak – prof. em. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Mikołaj Krasnodębski – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
Justyna Kurtyka-Chałas – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Kinga Kuszak – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Anna Lendzion – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Agnieszka Linca-Ćwikła – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Tetyana Lohvynenko – Drohobych Ivan Fraanko State Pedagogical university (Ukraina)
Andrzej Ładyżyński – Uniwersytet Warszawski
Andrzej Łuczyński SDB – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Piotr Magier – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
ks. Adam Maj, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Klaudia Martynowska – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Andrzej Maryniarczyk SDB ­– Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
bp Janusz Mastalski – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Bożena Matyjas – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ks. Janusz Miąso – Uniwersytet Rzeszowski
Ewa Muzyka-Furtak – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
s. Maria Opiela – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Danuta Opozda - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Agata Popławska – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Agnieszka Regulska - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Marek Rembierz – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Alina Rynio - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Sakowicz
ks. Jacek Siewiora – Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Paweł Skrzydlewski - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Ryszard Skrzyniarz – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Helena Słotwińska – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Stanisława Steuden – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Anna Szudra-Barszcz – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Anna Śliwińska – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ks. Mariusz Śniadkowski – Politechnika Lubelska
Andrea Tafferner – Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen (Niemcy)
Arkadiusz Wąsiński – Uniwersytet Łódzki
Antoni Wontorczyk – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Lechu Zysberg - Gordon Academic College of Education (Israel)

11(47) 2019
Iwona BŁASZCZAK – Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Poland
Aleksandra BOROWICZ – The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Marta BUK–CEGIEŁKA – The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Stanisława BYRA – Maria Curie–Skłodowska University in Lublin, Poland
Krystyna CHAŁAS – The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
ks. Stanisław CHROBAK – Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland
Wanda Maria DRÓŻKA – The Jan Kochanowski University in Kielce, Poland
Zdenka GADUŠOVÁ – Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia
Agnieszka GANDZEL – Lublin University of Technology, Poland
Urszula Janina GRUCA–MIĄSIK – University of Rzeszów, Poland
Brunon HOŁYST – Lazarski University in Warsaw, Poland
Beata JAKIMIUK – The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Iwona Elżbieta JAZUKIEWICZ – University of Szczecin, Poland
Barbara KIERE – The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Mikołaj KRASNODĘBSKI – The State Higher Vocational School (PWSZ) in Głogów, Poland
Michał Stefan KWIATKOWSKI – The Maria Grzegorzewska University, Warsaw, Poland
Ilana LEVENBERG – Gordon– Academic College of Education–Haifa, Israel
Andrzej ŁUCZYŃSKI SDB – The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Klaudia MARTYNOWSKA – The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
ks. Marian NOWAK – The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Danuta OPOZDA – The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Alcina Maria PEREIRA DE SOUSA – University of Madeira, Portugal
ks. Kazimierz PIERZCHAŁA – The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Agnieszka REGULSKA – Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland
Alina RYNIO – The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Eugeniusz SAKOWICZ – Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland
Tadeusz SAKOWICZ – The Jan Kochanowski University in Kielce, Poland
ks. Jacek SIEWIORA – The Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland
Ilya SINITSKY – Gordon Academic College of Education (Israel)
Paweł SKRZYDLEWSKI – The State School of Higher Education in Chełm, Poland
Helena SŁOTWIŃSKA – The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Sławomir SOBCZAK – Warsaw University of Technology, Poland
Katarzyna SOKOŁOWSKA – Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland
Andrzej SOWIŃSKI – The Jacob of Paradies University in Gorzow Wielkopolski, Poland
Anna SZUDRA–BARSZCZ – The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
Anna ZAMKOWSKA – Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, Poland
Teresa ZUBRZYCKA–MACIĄG – Maria Curie–Skłodowska University in Lublin, Poland
Lechu ZYSBERG – Gordon Academic College of Education, Israel
Agnieszka A. ŻYTA   –  University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland


10(46) 2018

Krystyna ABLEWICZ, Barbara BOROWSKA, Katarzyna BRAUN,, Stanisława BYRA, ks. Stanisław CHROBAK, Ewa DOMAGAŁA-ZYŚK,, Grzegorz GRZYBEK, Iwona JAZUKIEWICZ, Anna KARPIŃSKA, Janina KOSTKIEWICZ,, Krzysztof KRASZEWSKI, Anna LENDZION, Joanna LENDZION, Andrzej ŁADYŻYŃSKI, ks. Adam MAJ, Klaudia MARTYNOWSKA, Michał MASŁOWSKI, ks. Janusz MASTALSKI, ks. Janusz MIĄSO, Edward NYCZ, Danuta OPOZDA, ks. Adam SOLAK, Eugeniusz SAKOWICZ, Jadwiga SZULAKIEWICZ, Beata WOŁOSIUK, Agata ZABŁOCKA-BURSA, Anna ZAMKOWSKA, Teresa ZUBRZYCKA-MACIĄG

9(45) 2017

Beata Bugajska, Urszula Chęcińska, ks. Stanisław Chrobak, Ewa Domagała-Zyśk, Cezary Henryk, Jarosław Horowski, Iwona Jazukiewicz, Marek Jeziorański, Barbara Kiereś, Monika Kornaszewska-Polak, Kazimiera Krakowiak, Barbara Kromolicka, Joanna Król, Andrzej Ładyżyński, Piotr Magier, Elżbieta Magiera, ks. Adam Maj, Izabela Mamcarz, Katarzyna Olbrycht, Urszula Ostrowska, Agata Popławska, ks. Cyprian Rogowski, Eugeniusz Sakowicz, Tadeusz Sakowicz, Andrzej Sowiński, Katarzyna Uzar-Szcześniak, Ks. Radosław Chałupniak, Ks. Wojciech Cichosz, Joanna Falkowska, Piotr Gołdyn, Anna Klim-Klimaszewska, Mikołaj Krasnodębski, Jacek Kulbaka, Beata Wołosiuk, Danuta Wosik-Kawala, Alicja Żywczok

8(44) 2016

Krystyna Chałas, Stanisław Głaz SJ, Jarosław Horowski, Iwona Jazukiewicz, Mariola Kozubek, Barbara Kromolicka, Joanna Król, Hubert Kupiec, Agnieszka Linca-Ćwikła, Elżbieta Magiera, ks. Adam Maj, ks. Janusz Miąso, Anna Murawska, Katarzyna Olbrycht, Danuta Opozda, Marina Soriani Innocenti, Witold Starnawski, Katarzyna Szumilas, Beata Wołosiuk

7(43) 2015

Dorota Bis, ks. Stanisław Chrobak, Cezary Hendryk, Iwona Jazukiewicz, Włodzimierz Krysiak, Ryszard Kucha, ks. Adam Maj, Anna Murawska, ks. Marian Nowak, Tadeusz Sakowicz, Lech Sałaciński, Witold Starnawski, Andrzej Sowiński, ks. Dariusz Stępkowski, Katarzyna Szumilas, Małgorzata Wałejko, Mariusz Wołońciej, Beata Wołosiuk

Roczniki Pedagogiczne · ISSN 2080-850X | eISSN 2544-5243 · DOI: 10.18290/rped
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)