Aktualny numer

Roczniki Pedagogiczne są pedagogicznym czasopismem akademickim, które stawia sobie za cel zamieszczanie oryginalnych, empirycznych i teoretycznych wyników badań w poszczególnych obszarach nauk o wychowaniu i promowanie nowych i kreatywnych osiągnięć metodologii pedagogicznej i metodyki pracy wychowawczej. (więcej)

Wydawca
Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
ISSN:
2080-850X
eISSN:
2544-5243
DOI:
10.18290/rped

Follow us!

Licencja CC

  • CEJSH
  • CEEOL
  • IC Journals Master List
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Dyscypliny:
  • pedagogika
MEiN 100 (2023)
Index Copernicus 84.91 (2022)

Roczniki Pedagogiczne · ISSN 2080-850X | eISSN 2544-5243 · DOI: 10.18290/rped
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)