Tom 51 Nr 3 (2023)

SOCJOLOGIA WOBEC WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ EDUKACJI

Redakcja naukowa: Jolanta Szempruch, Jan Gałkowski

Imprint
Spis treści
Table of Contents (English)

Opublikowane: 2023-09-29


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)