Kontakt

Redakcja Roczników Nauk Społecznych
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

Główna osoba do kontaktu

Aneta Wójciszyn-Wasil
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wsparcie techniczne

Marek Cieśluk


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)