Call for Papers

2023-05-22

Zapraszamy do składania artykułów do najbliższych numerów:

do 15 stycznia 2024 - nauki socjologiczne

Tytuł przewodni: Rodzicielstwo - perspektywa socjologiczna i demograficzna

Kontakt: dr Dorota Gizicka: dorota.gizicka@kul.pl; dr Małgorzata Szyszka: malgorzata.szyszka@kul.pl

Przyjmujemy też propozycje tekstów do pozostałych numerów w naborze ciągłym.

Szczegóły na stronie RNS w zakładce Dla autorów.

Czytaj więcej


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)