Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny

Sekretarze Redakcji

  • Aneta Wójciszyn-Wasil, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
  • Karolina Pięta, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

Członkowie Redakcji

  • Jan Kreft, Politechnika Gdańska, Polska
  • Jan Gałkowski, Uniwersytet Rzeszowski, Polska
  • Tomasz Peciakowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
  • Krzysztof Wielecki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska
  • Mariusz Zemło, Uniwersytet w Białymstoku, Polska


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)