Advisory Board

Klaus Baumann, University of Freiburg, Germany
Reginald D. Cruz, Tangaza University College, Kenya
Rev. Pavol Dancak,
University of Presov in Presov, Slovakia
Peter De Mey,
KU Leuven, Belgium
Romualdas Dulskis,
Vytautas Magnus University, Lithuania
David W. Fagerberg,
Notre Dame University, USA
Abp Bruno Forte,
Chieti-Vasto, Italy
Rev. Wolfgang Klausnitzer, University of Würzburg, Germany
Rev. Janusz Surzykiewicz
, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland
Peter Ben-Smit, Vrije Universiteit, Amsterdam, Netherlands

Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973 · DOI: 10.18290/rt
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)