Archiving

Texts are archived on the OJS platform Our OJS system uses OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) protocol to export metadata, what allows to integrate with search engines and databases; possibility to track statistics concerning the deposited documents.

Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973 · DOI: 10.18290/rt
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)