Editorial Team

Editor-in-Chief
Rev. Przemysław Kantyka (The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)

Deputy Editor-in-Chief
Rev. Cristian Sonea, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania)
Piotr Kopiec (The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)

Secretary
Rev. Michał Klementowicz (The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)

Language Editor (English)
Jan Kobyłecki (Poland)

Editors:
Rev. Wiesław Przygoda (The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)
Rev. Marcin Składanowski (The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)
Rev. Tomasz Siemieniec (The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)

Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973 · DOI: 10.18290/rt
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)