Contact

Redakcja "Roczników Teologicznych"
Al. Racławickie 14, C-841
20-950 Lublin
Polska

Principal Contact

Michał Klementowicz
The John Paul II Catholic University of Lublin

Support Contact

LIBCOM

Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973 · DOI: 10.18290/rt
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)