Reviewers 2022

RT 69 (2022), 1

Damian Chrzanowski (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)
Rev. Remigiusz Malewicz (Major Theological Seminary Gniezno, Poland)
Rev. Andrzej Megger (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)
Rev. Michał Dąbrówka (Major Theological Seminary Tarnów, Poland)
Natu Apostolache (University of Craiova, Romanian)
Rev. Stanisław Dyk (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)
Rev. Leszek Szewczyk (University of Silesia in Katowice, Poland)
Ignacy Kosmana OFMConv (Major Theological Seminary Łódź-Łagiewniki, Poland)

RT 69 (2022), 2

Anton Adam CM (Comenius University in Bratislava, Slovakia)
João Manuel Correia Duque (Catholic University of Portugal)
Bogumił Gacka (Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland)
Artur Kasprzak (Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland)
Marian Kowalczyk (Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland)
Mirosław Kowalczyk (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)
Jarosław Kupczak (Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland)
Antoni Nadbrzeżny (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)
Katarzyna Parzych-Blakiewicz (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Monika Waluś (Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland)
Tadeusz Zieliński (Christian Theological Academy in Warsaw, Poland)

RT 69 (2022), 3

Rev. Grzegorz Baran (Pontifical University of John Paul II in Krakow, Faculty of Theology Section in Tarnów, Poland)
Krzysztof Butowski SDB (Major Theological Seminary, Ląd n. Wartą, Theological Academy in Warsaw, Poland)
Rev. Ryszard Ficek (Rockville Center NY, USA)
Rev. Andrzej Kiciński (Congregation for the Doctrine of the Faith, Vatican)
Rev. Marek Kluz (Pontifical University of John Paul II in Krakow, Faculty of Theology Section in Tarnów, Poland)
Rev. Sławomir Nowosad (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)
Rev. Jan Orzeszyna (Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland)
Rev. Andrzej Pryba (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
Piotr Przesmycki SDB (Major Theological Seminary, Kiev-Vorzel, Ukraine)
Rev. Stanisław Skobel (Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland)
Rev. Josef Spindelböck (Philosophisch-Theologische Hochschule St. Pölten, Austria)
Rev. Zbigniew Wanat (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)

RT 69 (2022), 4

Stanisław Cieślak SJ (Jesuit University Ignatianum in Krakow, Poland)
Rev. Piotr Górecki (Univewrsity of Opole, Poland)
Marek Inglot (Pontifical Gregorian University in Rome, Italy)
Rev. Robert Romuald Kufel (Archives of the Diocese of Zielona Góra and Gorzów, Poland)
Radosław Malinowski (Tangaza University College, Kenya)
Sławomir Pawłowski SAC (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)
Roland Prejs OFMCap (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)
Aleksander Krzysztof Sitnik OFM (Bernardine Major Theological Seminary in Kalwaria Zebrzydowska, Poland)
Paweł Zając OMI (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
Rev. Dariusz Zagórski (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)

RT 69 (2022), 5

Rev. Włodzimierz Gałązka (Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland)
Rev. Jacek Hadryś (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
Marta Kowalczyk (University Of Warmia And Mazury In Olsztyn, Poland)
Rev. Janusz Kręcidło (Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland)
Rev. Arkadiusz Kruk (Pontifical Faculty of Theology in Wrocław, Poland)
Rev. Janusz Lekan (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)
Rev. Jan K. Miczyński (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)
Piotr Piasecki OMI (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
Rev. Rajmund Porada (Univewrsity of Opole, Poland)
Rev. Adam Rybicki (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)
Rev. Marek Tatar (Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland)
Rev. Kamil Zadrożny (Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland)
Rev. Wojciech Zyzak (Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland)

RT 69 (2022), 6

Ks. Bogdan Biela (Univewrsity of Silesia in Katowice, Poland)
Bogusław Drożdż (Pontifical Faculty of Theology in Wrocław, Poland)
Rev. Marian Kowalczyk (Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland)
Dariusz Mazurek OFMConv (Univewrsity of Silesia in Katowice, Poland)
Mieczysław Polak (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
Rev. Robert Sadlak (Univewrsity of Opole, Poland)
Rev. Leon Siwecki (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)
Zbigniew Zarembski (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
Josef Žuffa (University of Trnava, Slovakia)

RT 69 (2022), 7

Robert Svaton (Palacký University Olomouc, Czech Republic)
Branislav Kluska (Catholic University in Ružomberok, Slovakia)
Rajmund Porada (University of Opole, Poland)
Krzysztof Leśniewski (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)
Piotr Jaskóła (University of Opole, Poland)
Tomasz Siemieniec (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)

RT 69 (2022), 8

Ks. Amandus Akimjak OFS (Catholic University in Ružomberok, Slovakia)
Rev. Waldemar Bartocha (Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland)
Rev. Daniel Brzeziński (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
Bogusław Migut (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)
Rev. Dariusz J. Piwowarczyk (Anthropos Institut, Sankt Augustin, Germany)

RT 69 (2022), 9

Rev. Przemysław Artemiuk (Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland)
Rev. Andrzej Bronk (em. prof. John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)
Rev. Tadeusz Dzidek (Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland)
Rev. Leonard Górka (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland, Prof. em.)
Elżbieta Kotkowska (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
Katarzyna Parzych-Blakiewicz (University Of Warmia And Mazury In Olsztyn, Poland)
Rev. Jacek Pawlik (University Of Warmia And Mazury In Olsztyn, Poland)
Rev. Darius Piwowarczyk (Anthropos Institut, Sankt Augustin, Germany)
Eugeniusz Sakowicz (Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland)
Mariola Tymochowicz (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland)
Rev. Stanisław T. Zarzycki (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland, Prof. em.)
Rev. Marek Żmudziński (University Of Warmia And Mazury In Olsztyn, Poland)

RT 69 (2022), 10

Rev. Mirosław Brzeziński (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)
Rev. Witold Janocha (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)
Rev. dr Jarosław Jęczeń (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)
Rev. Jerzy Koperek (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)

Ignacy Kosmana (Franciscan Major Theological Seminary in Lodz, Poland)
Rev. Andrzej Najda (Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland)
Jan Ostaszczuk (National Pedagogical Dragomanov University in Kiev, Ukraine)
Rev. Mieczysław Ozorowski (Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland)
Agnieszka Regulska (Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland)
Rev. Wojciech Surmiak (Univewrsity of Silesia in Katowice, Poland)
Rev. Tadeusz Zadykowicz (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)
Katarzyna Zielińska-Król (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)

RT 69 (2022), 11

Ks. Adam Bielinowicz (University Of Warmia And Mazury In Olsztyn, Poland)
Rev. Wojciech Cichosz (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
Rev. Mirosław Gogolik (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
Radosław Malinowski (Tangaza University, Kenya)
Rev. Józef Kloch (Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland)
Rev. Tomasz Kopiczko (Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland)
Rev. Dariusz Kurzydło (Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland)
Marek A. Rostkowski OMI (Theoligical Institute of Saint Archbishop Joseph Bilczewski in Lviv, Ukraine)
Rev. Józef Smyksy (Bolivian Catholic University San Pablo, Cochabamba, Bolivia)

Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973 · DOI: 10.18290/rt
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)