Autor - szczegóły

Janiec, Zdzisław, Katedra Liturgiki Pastoralnej w Instytucie Liturgiki i Homiletyki KUL, Polska