Autor - szczegóły

Kantyka, Przemysław, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska