Autor - szczegóły

Kantyka, Przemysław, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Teologii Protestanckiej, Polska