Autor - szczegóły

Jaskóła, Piotr, Katedra Teologii Kościołów Poreformacyjnych w Instytucie Ekumenizmu i Badań nad Integracją na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, Polska