Autor - szczegóły

Bartosik, Grzegorz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Katedra Mariologii, Wydział Teologiczny, Polska