Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

A

Adamczyk, Barbara, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Nauk o Wychowaniu, Katedra Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Wydział Pedagogiczny (Polska)
Akinboboye, Eric T., S.T.B. Theologhy Don Bosco Utume, Nairobi (Kenia)
Aleksandrowicz, Miłosz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska)
Aleksandrowicz, Miłosz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Muzykologii, Katedra Polifonii Religijnej (Polska)
Anderwald, Andrzej, Uniwersytet Opolski,Katedra Teologii Fundamentalnej i Religiologii (Polska)
Androsik, Alena, doktorantka Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska)
Andrzejewska-Cioch, Anna, Katedra Życia Społecznego Rodziny, Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska)
Ałaszewski, Sławomir, WSD w Pelplinie; Podyplomowe Studium Teologii w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)

B

Banasiewicz-Ossowska, Ewa, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr (Polska)
Barabas, Magdalena, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Teorii Wychowania (Polska)
Bardonau, Kiryl, doktorant Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska)
Barth, Grzegorz, Chair of Christology and Christian Personalism at KUL (Polska)
Barth, Grzegorz, Katedra Chrystologii i Personalizmu Chrześcijańskiego KUL (Polska)
Barth, Grzegorz, Instytut Teologii Dogmatycznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska)
Barth, Grzegorz (Polska)
Barth, Grzegorz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katedra Chrystologii i Personalizmu Chrześcijańskiego (Polska)
Bartnik, Aneta Anna (Polska)
Bartnik, Czesław S., em. prof. zwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pała II (Polska)
Bartnik, Czesław S., Emerytowany prof. zwyczajny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska)
Bartnk, Czesław S., Emerytowany prof. zwyczajny KUL (Polska)
Bartosik, Grzegorz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Katedra Mariologii, Wydział Teologiczny (Polska)
Bartosik, Grzegorz (Polska)
Bednarek, Wojciech, Konsulat Generalny RP w Łucku (Polska)
Belcer, Agnieszka, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Jaśle (Polska)
Berry, John Anthony, Katedra Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej na Wydziale Teologii Uniwersytetu Maltańskiego (Malta)

1 - 25 z 701 elementów    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>