Vol 64, No 3 (2017)

English Online Version

The preparation of the English version of Roczniki Teologiczne (Annals of Theology) no. 3 and its publication in electronic databases was financed under contract no. 753/P–DUN/2017 from the resources of the Minister of Science and Higher Education for the popularization of science.

Spis treści

Table of Contents
 

Artykuły

Marek Kluz
5-20
Tadeusz Zadykowicz
21-32
Andrzej Derdziuk
33-47
Sławomir Nowosad
49-59
Józef Wróbel
61-74
René Balák
75-92
Tomasz Picur
93-107
Krzysztof Smykowski
109-120

Recenzje

Ireneusz Mroczkowski. Chrześcijańska tożsamość osoby. Zarys antropologii moralnoteologicznej. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy, 2016, pp. 145
Andrzej F. Dziuba
121-124
Nigel Biggar. In Defence of War. Oxford: Oxford University Press, 2013, pp. XI +361
Sławomir Nowosad
124-127
Młodzież i jej świat: praca, ekologia, wychowanie, małżeństwo i rodzina. Ed. Jan Niewęgłowski [Series: Biblioteka Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego, vol. 3]. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, 2017, pp. 178
Katarzyna Kołtun
127-129
Livio Melina. Kurs bioetyki. Ewangelia życia. Transl. Katarzyna Wójcik. Wydawnictwo Św. Stanisława BM, Kraków 2016, pp. 254
Tomasz Wasilewski
130-132
Osservatorio Cardinale Van Thuan Sulla Dottrina Sociale Della Chiesa. Settimo Rapporto sulla Dottrina sociale della Chiesa nel Mondo „Guerre di religione, guerre alla religione.” Ed. Giampaolo Crepaldi, Stefano Fontana. Siena: Edizioni Cantagalli, 2016, pp. 218
Jerzy Gocko
132-135

Sprawozdania

Chronicle of the Institute of Moral Theology at the John Paul II Catholic University of Lublin Academic Year 2015/2016
Jerzy Gocko
137-146
List of Publications on Moral Theology for 2015
Jerzy Gocko, Katarzyna Kołtun
146-161