Vol 65, No 13 (2018)

Zeszyt 13: Muzykologia

Spis treści

Imprint
 
PDF
Spis treści
 
PDF

Artykuły

Ratislav Adamko
PDF
7-23
Janka Bednáriková
PDF
25-43
Beata Bodzioch
PDF
45-55
Maria Kachmar
PDF
57-68
Piotr Wiśniewski
PDF
69-80
Zuzana Zahradníková
PDF
81-94
Stanisław Garnczarski
PDF
95-113
Robert Kaczorowski
PDF
115-125
Agata Kusto
PDF
127-138
Kinga Strycharz-Bogacz
139-151
Piotr Towarek
PDF
153-163
Andrzej Widak
PDF
165-182
Miłosz Aleksandrowicz
PDF
183-191
Bogusław Raba
PDF
193-202
Agnieszka Schulz-Brzyska
PDF
203-216
Czesław Grajewski
PDF
217-237
Andrzej Gładysz
PDF
239-247

Sprawozdania

Międzynarodowa konferencja naukowa „Teoria i praktyka muzyki kościelnej”. Tradycja i współczesność. Instytut Muzykologii KUL, 16-17 V 2018 r.
Kinga Krzymowska-Szacoń
PDF
249-252

Recenzje

Tomasz Jeż, Danielis Sartorii Musicalia Wratislaviensia, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2017, ss. 627
Piotr Wiśniewski
PDF
253-255