Vol 65, No 12 (2018)

Zeszyt 12: Homiletyka

Spis treści

Imprint
 
PDF
Spis treści
 
PDF

Artykuły

Lech Bekesza
5-29
Rafał Biniek
31-43
Stanisław Dyk
PDF
45-57
Adam Kalbarczyk
PDF
59-73
Dariusz Klejnowski-Różycki
PDF
75-88
Michał Klementowicz
PDF
89-99
Łukasz Krauze
PDF
101-109
Matthias von Kriegstein
111-130

Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności naukowo-dydaktycznej Instytutu Liturgiki i Homiletyki KUL w roku akademickim 2017/2018
Andrzej Megger
PDF
131-143
Sprawozdanie z Konferencji Naukowej pt. „Głoszenie w mocy Ducha Świętego”, Nałęczów, 7-9 października 2018 r.
Bartosz Michta
PDF
143-146