Michael Joseph McGivney - Założyciel Rycerzy Kolumba

Leszek W. Waksmundzki

Abstrakt


Ksiądz Michael McGivney urodził się w Waterbury, Connecticut, USA, w dniu 12 sierpnia 1852 r., jego rodzice, Patrick i Mary (Lynch) McGivney, przybyli z wielką falą imigrantów z Irlandii w XIX w. Michael od najmłodszych lat przejawiał chęci do bycia kapłanem i pomimo wielu trudności został wyświęcony na kapłana w dniu 22 grudnia 1877. Nowo wyświęcony ksiądz McGivney rozpoczął pracę w parafii w New Haven intensywnie i z wielkim zaangażowaniem, walczył z alkoholizmem oraz pracował z młodzieżą i więźniami.

Pod koniec XIX w. katolicy w USA byli często pozbawiani prawa przynależności do związków zawodowych, organizacji ubezpieczeniowych. McGivney chciał zapewnić mężczyznom alternatywę. W 1881 r. McGivney zaczął rozważać ideę katolickiego stowarzyszenia pomocy bratniej, którego głównym celem byłoby odciągniecie katolików od wstępowania do tajnych stowarzyszeń poprzez oferowanie im pomocy w wypadku śmierci czy choroby.

W dniu 29 marca 1882 r. zgromadzenie ogólne stanu Connecticut zatwierdziło statut Rycerzy Kolumba na prawach świeckiej korporacji z siedzibą w New Haven. W tym roku „jedność” i „miłosierdzie” zostały uznane jako podstawowe zasady Zakonu. Zasady „braterstwa” i „patriotyzmu” zostały dodane później. Dzięki zaangażowaniu księdza McGivney’a Zakon Rycerzy Kolumba zaczął się rozwijać, tworzone kolejne rady w Meriden, Forest City. McGivney był początkowo sekretarzem organizacji a od 1884 roku Najwyższym Kapelanem Zakonu. W listopadzie 1884 r. McGivney objął probostwo w Thomaston dalej wspierając rozwój Zakonu.

Ksiądz Michael McGivney zmarł w dniu 14 sierpnia 1890 r. W dniu śmierci swego założyciela Rycerze Kolumba liczyli 6000 członków. Obecnie istnieje ponad 1,8 mln członków. Członkiem może być mężczyzna, praktykujący katolik, który skończył osiemnaście lat. Zakon działa głównie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku, na Filipinach, a od 2006 roku w Polsce i od 2013 roku na Ukrainie oraz Litwie. Rycerze Kolumba to największa na świecie bratnia organizacja zrzeszająca mężczyzn katolików.

W marcu 2008 roku papież Benedykt XVI nadał księdzu Michaelowi McGivney tytuł „Czcigodny Sługa Boży”.


Słowa kluczowe


Rycerze Kolumba; ks. Michael Joseph McGivney; katolicyzm w Stanach Zjednoczonych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


A Trial of the Electric Light, „New Haven Evening Register” z 1 II 1879.

An Affecting Scene, „New Haven Evening Register” z 10 XI 1884.

An Unprofitable Church, „The New York Times” z 28 VII 1879.

Barret J.D., A Comparative Study of the Councils of Baltimore and the Code of Canon Low, Washington D.C.: Catholic University of America Press 1932.

Bishop Thomas F. Hendricksen and the French Canadians, „The Providence Visitor” 1997.

Brinkley D., Fenster J.M., Parish priest Father Michael McGivney and American Catholicism. New York: Harper Perennial 2006.

Clark Th.F., The True Knights of Columbus, Rada Stanowa Pensylwania, KOFC 1961.

Catalouge of St. Charles College, Baltimore 1880, s. 3-8.

Catholic Foresters, „New Haven Evening Register” z 14 IX 1883.

Clough S.B., A Century of American Life Insurance, New York: Columbia University Press 1946 s. 46.

Colwell D., James T. Mullen, ARKNH, sygn. KC-1-121 box 34.

Daley J.G., The Personality of Father McGivney, „The Columbiad” 1900, nr 6.

Death of Father McGivney, „Waterbury Evening Democrat” z 14 VIII 1890.

Death's Summons, „The Providence Visitor” z 19 VI 1886.

Egan M.F., Kennedy J.B., The Knights of Columbus in peace and war, New Haven: Knights of Columbus 1920.

Founder of the Order, „Waterbury Democrat” z 8 czerwca 1901.

Geary W.M., Driscoll C.T., History of Founding, ARKNH b.sygn.

Gelinas J.P., The True Knight of Columbus”, Erie (PA) 1961.

Gorman A.F., Evolution of Catholic Lay leadership, „Historical Records and Studies” 50(1964), s.130.

How the City is Lighted, „New Haven Evening Register” z 3 I 1879.

Il y a 1001ans. L’Annuaire du seminaire de Saint-Hyacynthe, Quebec 1968.

Kauffman Ch., Faith and Fraternalism. The History of the Knights of Columbus, New York: Simon & Schuster 1992.

Knights of Columbus Memorial Day, „Waterbury Democrat” z 9 VI 1900.

Knights of Columbus, „Connecticut Catholic” z 4 VII 1891.

Liptak D., Hartford's Catholic Legacy: Leadership. Archdiocese of Hartford 1999.

Liptak D.A., European Immigrants and the Catholic Church in Connecticut, 1870-1920, New York: Center for Migration Studies 1987.

Lodge and Society, „New Haven Morning Journal and Courier” z 8 II 1882.

McGivney M., List do Martina I.J. Griffina z 12 II 1883, ARKNH, sygn. KC-1-2-029.

McGivney M., List do Michael'a Edmondsa z 7 VI 1882, ARKNH, sygn. KC-1-2-029.

McGivney M., List z kwietnia 1882, ARKN, sygn. KC-1-2-030.

McKey J.P., History of Niagara University,. New York: Niagara University 1931.

New Haven, „Connecticut Catholic” z 10 III 1883.

New Haven, „Connecticut Catholic” z 8 VI 1878.

New Haven, „Connecticut Catholic” z 10 III 1883.

New Haven, „Connecticut Catholic” z 23 VIII 1879.

New Haven, „Connecticut Catholic” z 8 VII 1882.

O’Connor G., A History of Silver City Council No. 2, ARKNH, sygn. SLC-008-5-00002-002.

O'Donnel J.H., History of the Dioecese of Hartford, Boston: The D. Hurd Co. 1900.

Our Lady of Angels Seminary, Students account ledger: Archiwum Rycerzy Kolumba w New Haven, Connecticut (dalej: KOFC Archives), b. sygn.

Personal, „New Haven Morning Journal and Courier” z 20 X 1883.

Roman Catholic Burial Association, „New Haven Evening Register” z 27 V 1878.

Sharp J.K., History of the Dioecese of Brooklyn, New York: Fordham University Press 1954.

St.Patrick's Day, „New Haven Evening Register” z 18 III 1878.

Students account ledger. Our Lady of Angels Seminary. Archiwum Rycerzy Kolumba w New Haven, Connecticut (dalej: ARKNH) sygn. KC-1-2-33.

Success of the Telephone, „New Haven Evening Register” z 1 II 1879.

Supreme Council minutes z 2 II 1882. ARKNH, sygn. KC-1-1.

Tempus, „Connecticut Catholic” z 6 IV 1889 s. 5.

The Telephone, „New Haven Palladium” z 15 II 1878.

The Irish Situation, „North American Review”, lipiec 1848, s. 141-142.

The Knights of Columbus, „New Haven Evening Register” z 16 VI 1882.

Vondracek F.J., „The Rise of Fraternal Organizations in United States, 1868-1900”, Social Sciense 47(1972), nr 1.

Whaples R., Buffum D., Fraternalism, the Family and the Market: Insurance a Century Ago, „Social Science History” 15(1991), nr 1.

Decreti della congregazione per le cause dei santi. Vatican Information Service 17.03.2008, http://www.vis.va/vissolr/index.php?vi=it&dl=40ddb33b-2c47-0d6a-f393-4f1fcb992531&dl_t=text/xml&dl_a=y&ul=1&ev=1 (dostęp: 19.04.2014).

Father McGivney, Proces księdza McGivney’a, http://www.fathermcgivney.org/mcg/pl/sainthood/ cause/index.html (dostęp: 19-04-2014).

Knights of Columbus Expand to Ukraine, Lithuania 6 VIII 2013, http://www.kofc.org/un/en /news/releases/detail/expand-ukraine.html (dostęp: 22.04.2014).

Order Off to Strong Start in Poland Nearly 100 Knights recruited in five areas; new councils by year-end June 30. Knightline vol.23 nr 6 z 20 II 2006. http://www.kofc.org/un/en/ resources/lc/knightline/knightline_20060220_en.pdf (dostęp: 22.04.2014).
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2015.62.4-6

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)