Kontakt

Osoba do kontaktu

Marcin Wysocki
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Email: marcin.wysocki@kul.pl

Wsparcie techniczne

Marek Cieśluk
Email: marek.ciesluk@tnkul.pl