Vol 64, No 1 (2016)

Fasc. 1: Polish Literature

Leading topic:
Jewish and Polish literary affinities

Table of Contents

Imprint
 
Table of Contents
 
Editorial
Ireneusz Piekarski
7-8

Articles

Antony Polonsky
9-28
Marzena Zawanowska
29-61
Eugenia Prokop-Janiec
63-74
Monika Szbłowska-Zaremba
75-89
Bożena Karwowska
91-98
Anna Szczepan-Wojnarska
99-112
Ireneusz Piekarski
113-124
Sławomir Jacek Żurek
PDF
125-137

Varia

Katarzyna Janus
139-151
Dariusz Chemperek
153-172
Grzegorz Jędrek
173-185
„Polin. Studies in Polish Jewry” Jewish Writing in Poland
Antony Polonsky
PDF
187-188
Uniwersalizm Zagłady: Levinas, Canetti, Tuwim
Piotr Matywiecki
189-194
Nowy sposób mówienia o Zagładzie – Żydówek nie obsługujemy Mariusza Sieniewicza
Agnieszka Kasperek
194-197
Agnieszka Karczewska, Polsko-żydowska republika marzeń. O „Chwilce Dzieci i Młodzieży” (1925-1937), Lublin: TN KUL 2015, ss. 395
Bożena Olszewska
197-200
Igor Ostachowicz, Noc żywych Żydów, Warszawa: W.A.B. 2012
Aleksandra Karkowska-Rogińska
200-204
Seria wydawnicza „Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL”
Agnieszka Karczewska
204-207