Vol 63, No 6 (2015)

Fsc. 7: Linguistics

Table of Contents

Imprint
 

Articles

Anna Bondaruk
PDF
7-30
Anna Czapla
31-52
Anna Dąbrowska
PDF
53-88
Anna Kaczmarek
89-100
Krzysztof Tomasz Witczak
101-120
Zuzanna Wośko
121-132
Renata Bizior
133-150
Anna Brajerska-Mazur
151-165
Władysława Książek-Bryłowa
167-179
Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska
181-192
Karolina Ruta, Marta Wrześniewska-Pietrzak
193-212
Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek
213-239
Maria Wojtak
241-261
Beata Kuryłowicz
263-275
Małgorzata Miławska
277-302
Urszula Sokólska
303-315

Reviews

Zygmunt Gałecki, Studia z leksykologii regionalnej i historycznej (Regional and historic lexicology studies), Lublin: Wydawnictwo KUL ss. 272
Katarzyna Mroczyńska
PDF
317-323
Anna Kozłowska, Od psalmów słowiańskich do rzymskich medytacji. O stylu artystycznym Karola Wojtyły, Warszawa 2013, ss. 358
Małgorzata Nowak
324-331
Sylvia A. Liseling Nilsson, Kod kulturowy a przekład. Na podstawie wybranych utworów Astrid Lindgren i ich polskich przekładów, Stockholm 2012, ss. 330
Agata Brajerska-Mazur
332-336
Monika Zaśko-Zielińska, Listy pożegnalne. W poszukiwaniu lingwistycznych wyznaczników autentyczności tekstu, Wrocław 2013, ss. 283
Karolina Szafranek
337-344

Reports

"Verbum Domini" - the first Ukraine-Polish project to study religious discourse
Iryna Biskub
345-352

Obituary / Pro Memoria

Profesor Marian Kucała
Redakcja Roczników Humanistycznych
353
Profesor Marian Kucała – Mistrz i nauczyciel
Beata Kułak
354-355
Uwagi co do okoliczności zaproszenia docenta Mariana Kucały na KUL w 1974 roku
Zenon Leszczyński
356-358