Vol 64, No 6 (2016)

Fasc. 6: Linguistics

Table of Contents

Imprint
 
Table of Contents
 

Articles

Agnieszka Flor-Górecka
7-30
Elwira Kaczyńska
31-50
Danuta Kowalska
51-70
Jolanta Migdał, Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk
71-79
Władysław Makarski
81-102
Ewa Woźniak, Rafał Zarębski
103-116
Katarzyna Klimkowska, Konrad Klimkowski
117-145
Małgorzata Nowak
147-164

Reviews

Marcin Kojder, Antroponimia historyczna starostwa hrubieszowskiego w XVII i XVIII wieku, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014 ss. 174
Mariusz Koper
165-170
Микола Лесюк, Становлення і розвиток української ліеературної мови в Галичині, Місто-НВ, Івано-Франківськ 2014, 732 с.
Oksana Baranivska
171-173