Roczniki Humanistyczne

Roczniki Humanistyczne są czasopismem wydawanym przez Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego od 1949 roku. Od roku 2009 współwydawcą jest Wydział Humanistyczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Roczniki Humanistyczne posiadają obecnie jedenaście zeszytów tematycznych:
1. Literatura polska
2. Historia
3. Filologia klasyczna
4. Historia sztuki
5. Neofilologia
6. Językoznawstwo
7. Słowianoznawstwo
8. Lingwistyka korpusowa i translatoryka
9. Sinologia
10. Glottodydaktyka
11. Anglica

Vol 65, No 5 (2017)


Okładka