Aktualny numer

Roczniki Nauk Społecznych są czasopismem naukowym, wydawanym przez Towarzystwo Naukowe KUL we współpracy z Wydziałem Nauk Społecznych KUL od roku 1949. Roczniki mają charakter otwarty – na ich łamach publikują pracownicy naukowi z wielu różnych środowisk krajowych i zagranicznych. Publikacje reprezentują treść zagadnień w dziedzinie nauk społecznych, w trzech dyscyplinach: nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki socjologiczne. Czasopismo publikuje teksty w następujących kategoriach: artykuły, raporty z badań, recenzje, sprawozdania i polemiki.

Roczniki Nauk Społecznych są indeksowane m.in. w bazie EBSCO, ERIH +, Index Copernicus, CEEOL, CEJSH, MOST Wiedzy, Repozytorium Insytytucjonalne KUL. Znajdują się także w wykazie czasopism MEiN z liczbą 100 punktów.

ICI Journals Master List, ICV 2021= 100  (ICV 2020 = 90.38).

Zapraszamy do przesyłania propozycji artykułów we wskazanych wyżej obszarach nauki.

Wydawca
Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
ISSN:
0137-4176
eISSN:
2544-5812
DOI:
10.18290/rns
Licencja CC

 • CEJSH
 • CEEOL
 • ERIH Plus
 • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
 • IC Journals Master List
Dyscypliny:
 • nauki o bezpieczeństwie
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • nauki prawne
 • nauki socjologiczne
 • pedagogika
 • prawo kanoniczne
 • psychologia
MEiN 100 (2022)
Index Copernicus 93.75 (2022)

Ogłoszenia

Call for Papers

2023-05-22

Zapraszamy do składania artykułów do najbliższych numerów:

do 15 stycznia 2024 - nauki socjologiczne

Tytuł przewodni: Rodzicielstwo - perspektywa socjologiczna i demograficzna

Kontakt: dr Dorota Gizicka: dorota.gizicka@kul.pl; dr Małgorzata Szyszka: malgorzata.szyszka@kul.pl

Przyjmujemy też propozycje tekstów do pozostałych numerów w naborze ciągłym.

Szczegóły na stronie RNS w zakładce Dla autorów.

Czytaj więcej


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)