Current Issue

Journal Studia Polonijne is a yearbook published since 1976 by Institute for the Study of Polish Community and Its Ministry at John Paul II Catholic University of Lublin and The Learned Society of the John Paul II Catholic University of Lublin. It focused on interdisciplinary approach to Polish migration and Poles living abroad, called 'Polonia'. (more)

 

Publisher
Towarzystwo Naukowe KUL
ISSN:
0137-5210
eISSN:
2544-526X
DOI:
10.18290/sp
Licence CC

 • BazHum(1976-2014)
 • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities(2013-)
 • CEEOL - Central and Eastern European Online Library(2000-)
 • Bibliografia Geografii Polskiej
 • IC Journals Master List(2012-2014
 • 2017-)
 • PBN - Polska Bibliografia Naukowa
 • ERIH Plus
Dyscypliny:
 • historia
 • nauki o kulturze i religii
 • nauki socjologiczne
MEiN 100 (2023)
Index Copernicus 110.26 (2022)

Studia Polonijne · ISSN 0137-5210 | eISSN 2544-526X | DOI: 10.18290/sp
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)