Scientific Council

Roman NIR - President (Institute of History and Archival Science in Chicago)
Janusz BIEŃ (The John Paul II Catholic University of Lublin)
Roman DZWONKOWSKI (The John Paul II Catholic University of Lublin)
Máximo GARCÍA FERNÁNDEZ (Universidad de Valladoid)
Jose Antonio MOLINA GÓMEZ (Universidad de Murcia)
Jacek GOŁĘBIOWSKI (The John Paul II Catholic University of Lublin)
Galaxis BORJA GONZALEZ (Universidad Andina, Ecuador)
Mariusz KORZENIOWSKI (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin)
Władysław S. KUCHARSKI (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin)
Enrique BALMASEDA MAESTU (Universidad de La Rioja)
Anna MULLER (University of Michigan-Dearborn)
Ramón GONZÁLEZ RUIZ (Universidad de Navarra)
Paweł SIERADZKI (The John Paul II Catholic University of Lublin)
Richard A. SOKOŁOWSKI (University of Ottawa)
Cezary TARACHA (The John Paul II Catholic University of Lublin)
José Luis GÓMEZ URDÁÑEZ (Universidad de La Rioja)
Edward WALEWANDER (The John Paul II Catholic University of Lublin)
Jan WALKUSZ (The John Paul II Catholic University of Lublin)
Anzelm WEISS (The John Paul II Catholic University of Lublin),
Józef WOŁCZAŃSKI (The Pontifical University of John Paul II in Krakow)
Władysław WYSZOWADZKI (The Polish University Abroad in London)
Robert ZAPART (Polish Resistance - AK Foundation in London)
Dominik ZAMIATAŁA (Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw)
Zygmunt ZIELIŃSKI (The John Paul II Catholic University of Lublin)

Studia Polonijne · ISSN 0137-5210 | eISSN 2544-526X | DOI: 10.18290/sp
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)