Contact

Redakcja "Studia Polonijne"
Al. Racławickie 14, CTW 42
20-950 Lublin

Principal Contact

Grzegorz Misiura

Support Contact

Marek Cieśluk

Studia Polonijne · ISSN 0137-5210 | eISSN 2544-526X | DOI: 10.18290/sp
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)