Reviewers

Vol. 39
Piotr Kołakowski (Pomeranian University in Slupsk), Jerzy Kuzicki (University of Rzeszów), Beata Lorens (University of Rzeszów), Jan Pietrzykowski (Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw), Wojciech Skóra (Pomeranian University in Slupsk), Paweł Zając (Adam Mickiewicz University in Poznań), Andrzej Szpociąski (Institute of Political Studies of the Polish Academy of Sciences)

Vol. 38
Mariola Hoszowska (University of Rzeszów), Jerzy Kuzicki (University of Rzeszów), Jan Pietrzykowski (Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw)

Vol. 37
Jerzy Kuzicki (University of Rzeszów), Jan Pietrzykowski (Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw)

Vol. 36
Jerzy Kuzicki (University of Rzeszów), Jan Pietrzykowski (Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw)

Vol. 35
Jan Pietrzykowski, Dominik Zamiatała

Vol. 34
Józef Wołczański, Dominik Zamiatała

Vol. 33
Antoni Mironowicz, Krzysztof Pietkiewicz

Vol. 32
Mariusz Korzeniowski, Małgorzata J. Willaume

Vol. 31
Antoni Mironowicz, Krzysztof Pietkiewicz

Vol. 30
Małgorzata J. Willaume, Krzysztof Pietkiewicz

Vol. 29
Małgorzata J. Willaume, Roland Preis OFMCap

Vol. 28
Małgorzata Willaume, Roland Prejs OFMCap

Vol. 27
Władysław S. Kucharski, Jan Walkusz

Vol. 26
Edward Olszewski, Zygmunt Zieliński

Vol. 25
Edward Olszewski, Zygmunt Zieliński

Vol. 24
Edward Olszewski, Zygmunt Zieliński

Studia Polonijne · ISSN 0137-5210 | eISSN 2544-526X | DOI: 10.18290/sp
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)