Editorial Team

Editor-in-Chief
Sławomir ZYCH (The John Paul II Catholic University of Lublin)

Vice- Editor-in-Chief
Bartosz WALICKI

Secretary
Grzegorz MISIURA (The John Paul II Catholic University of Lublin II)

USA&Canada Section Editors:
Genowefa POTACZAŁA ( The Central Archives of American Polonia in Orchard Lake, MI, USA)
Marcin NABOŻNY (The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)

Eastern Europe Section Editor:
Witalij ROSOWSKI (The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)

Western Europe Section Section Editor:
Józef SZYMAŃSKI (Pomeranian Academy in Slupsk, Poland)

Studia Polonijne · ISSN 0137-5210 | eISSN 2544-526X | DOI: 10.18290/sp
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)