Autor - szczegóły

Szymczak, Wioletta, Katedra Socjologii Grup Etnicznych i Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Socjologii KUL, Polska

  • Vol 43, No 2 (2015) - Artykuły
    Społeczeństwo obywatelskie a religia. Typy relacji w perspektywie wiodących teorii socjologii religii
    Abstrakt  PDF