Autor - szczegóły

Peciakowski, Tomasz, Instytut Socjologii KUL, Polska

  • Vol 39 (2011) - Recenzje
    Społeczeństwo, gospodarka, ekologia. Perspektywa encykliki „Caritas in veritate”, red. Stanisław Fel, Maciej Hułas, Stephan Georg Raabe
    Szczegóły  PDF
  • Vol 39 (2011) - Sprawozdania
    Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Rola społeczeństwa obywatelskiego. Sfera publiczna jako pozainstytucjonalna przestrzeń artykulacji interesów społeczeństwa obywatelskiego, 29-30 marca 2011 r., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
    Szczegóły  PDF