Autor - szczegóły

Zbyrad, Teresa, Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Polska

  • Vol 40, No 2 (2012) - Artykuły
    Instytucje opieki totalnej jako forma zniewolenia I kontroli nad człowiekiem potrzebującym pomocy – na przykładzie domów pomocy społecznej
    Abstrakt  PDF