Autor - szczegóły

Gędek, Stanisław, Akademia Rolnicza w Lublinie, Polska

  • Vol 34, No 3 (2006) - Artykuły - Zarządzanie i Marketing
    Zastosowanie analizy harmonicznej do badania zmienności cen produktów rolnych
    Abstrakt  PDF