Autor - szczegóły

Danskikh, Siarhei, student, UMCS, Polska

  • Vol 34, No 1 (2006) - Recenzje
    Проблемы национального самосознания польского населения Беларуси: Материалы международной научной конференции, Гродно, 16-18 ноября 2001 г. – Гродно: Общественное объединение «Союз поляков на Беларуси». Problemy świadomości narodowej ludności polskiej na Białorusi. Związek Polaków na Białorusi, red. Eugeniusz Skrobocki, Grodno: 2003, ss. 288
    Szczegóły  PDF