Autor - szczegóły

Gorbaniuk, Oleg, Katedra Psychologii Eksperymentalnej. Instytut Psychologii Wydziału Nauk Społecznych KUL, Polska

  • Vol 37 (2009) - Artykuły
    Postawy młodzieży z Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii wobec reklam kontrowersyjnych
    Abstrakt  PDF