Autor - szczegóły

Dobrogowska, Monika, doktorantka w Katedrze Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych w Instytucie Socjologii KUL, Polska