Autor - szczegóły

Goljanek, Małgorzata Joanna, Katolicki Uniwersytet Lubelski, doktorantka, Polska

  • Vol 31, No 2 (2003) - Artykuły
    Dwa oblicza starości. Na podstawie analizy utworów Ernesta Hemingwaya Stary człowiek i morze i Stary człowiek przy moście
    Abstrakt  PDF