Autor - szczegóły

Szyszka, Małgorzata, Katedra Filozofii Społecznej KUL, Polska

  • Vol 40, No 4 (2012) - Sprawozdania
    Sprawozdanie z konferencji Bariery ograniczające dzietność w Polsce (Warszawa, 5 grudnia 2012 r.)
    Szczegóły  PDF
  • Vol 44, No 2 (2016) - Sprawozdania
    Obrady „Współczesne obrazy i skrypty solidarności rodzinnej” podczas XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Gdańsk, 15września 2016 r.
    Szczegóły  PDF