Autor - szczegóły

Gorlach, Krzysztof, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński, Polska

  • Vol 46, No 4 (2018) - Artykuły
    Rodzinne gospodarstwa rolne w społecznościach wiejskich: zmiany organizacji życia społecznego wsi w świecie nowoczesnym i ponowoczesnym
    Abstrakt  PDF