Autor - szczegóły

Zabielska, Joanna, Instytut Socjologii KUL, Polska

  • Vol 45, No 2 (2017) - Recenzje
    Jan Szymczyk (red.), Zaufanie społeczne. Teoria – Idee – Praktyka, (Studia nad Wartościami. Perspektywa Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych, t. 4), Warszawa: Oficyna Naukowa 2016
    Szczegóły  PDF