Autor - szczegóły

Szymczyk, Jan, Katedra Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych w Instytucie Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Polska