Autor - szczegóły

Szymczyk, Jan, Katedra Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych w Instytucie Socjologii KUL, Polska