Autor - szczegóły

Mazurek, Franciszek J., Polska

  • Vol 37 (2009) - Artykuły
    Integralność praw, człowieka
    Abstrakt  PDF
  • Vol 36, No 1 (2008) - Artykuły
    Wkład Stolicy Apostolskiej w ochronę prawa człowieka do wolności sumienia i wolności religijnej w Konferencjach Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE i OBWE)
    Abstrakt  PDF